• SolsonèsSolsonès
  • MASOVERIAMASOVERIA
  • 44 persones
  • 22 espigues

CASA VILASALÓ – II

La casa que consta de 2 apartaments i Restaurant està ubicada al bell mig de La Vall de Lord, envoltada per les aigües de l’embassament de la Llosa del Cavall i  davant mateix  de muntanyes de pins i roures que dibuixen aquest paisatge tan característic del pre-pirineu

NIRC:

Activitats a l'entorn

Informació sobre el propietari

La nostra casa anomenada Villa Salavonsi (1069); Villa Salroni (1261), Villa Sabroni (XIII) I ja des del 1483 Vilasaló.

A l’interior s’hi pot veure una part d’una Torre de Vigilància d’utilització militar (XII) que juntament amb 2 torres més de la Vall

Dades de contacte:

, , , , Solsonès, .

info@casavilasalo.info

638354018

Més informació