Política de privacitat

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT (RGPD)

 

 

De conformitat amb el que es disposa en la normativa de protecció de dades personals, Reglament (UE) 2016/679, actualment en vigor, l’informem del tractament i ús que Turalcat fa de les seves dades personals i dels drets que pot exercir en qualsevol moment.

 

I.- Qui és el responsable del tractament de les dades personals dels nostres clients i persones de contacte?

 

Identitat: TURALCAT (Confederació del Turisme Rural i l’Agroturisme de Catalunya

Adreça postal: Església, 4, 25214 Estaràs.

Telèfon: 609768507

Adreça electrònica: info@catalunyarural.cat

 

II.- Amb quina finalitat tractem les dades personals?

 

La informació facilitada per les persones interessades, és a dir, aquelles que (en algun moment i a través de diversos mitjans) han entrat en contacte amb els nostres portals web o la nostra entitat i han acceptat rebre informació, la destinem bàsicament a una finalitat comercial, per enviar informació sobre els productes i l’oferta turística de la Catalunya rural (novetats, fires, activitats, obsequis o promocions).

 

La informació facilitada pels clients que han adquirit alguns dels nostres productes la destinem a les finalitats següents: Finalitat contractual. Tractem les dades personals dels nostres clients que siguin necessàries per a la formalització del procés de venda. Finalitat legal. Les vostres dades personals també són tractades a l’empara del que disposa la normativa sectorial, en especial: la normativa tributària

 

III. Com recollim les vostres dades personals i quines són?

 

Recollim la vostra informació generalment a través de formularis web o en paper (omplerts durant trobades en fires promocionals). Alguns dels formularis a través dels quals recollim les vostres dades personals són:

 • Bústies de contacte
 • Inscripció a esdeveniments organitzats per TURALCAT
 • Subscripcions a butlletins digitals
 • Comandes de la botiga electrònica
 • Formularis en paper

En aquests casos, en el moment de la recollida s’indica la informació bàsica sobre protecció de dades, especialment la seva finalitat.

En general, les dades personals que ens faciliteu mitjançant aquests formularis són:

 • Adreça de correu electrònic
 • Nom i cognoms
 • Lloc de residència (comarca, comunitat autònoma, país)

 

Informació que ens faciliteu mitjançant correu electrònic, telèfon, xarxes socials i altres canals de comunicació:

En aquests casos, la informació que recollim és la que ens proporcioneu de forma proactiva i voluntària, i només la utilitzem per gestionar les vostres consultes, peticions, suggeriments, queixes, etc. Part d’aquestes dades poden residir en servidors de terceres parts (Twitter, Facebook, Instagram).

 

III.- Quant de temps conservarem les dades personals?

 

Les dades personals proporcionades es conservaran durant els terminis que s’indiquen a continuació:

 

 • Les dades que tenen una finalitat contractual i legal (tributària i mercantil) les conservarem durant un termini de 5 anys.
 • Les dades que ens faciliteu amb finalitat comercial, en cas d’haver acceptat rebre enviaments d’informació comercial, fins que es sol·liciti la baixa dels mateixos.

 

Només emmagatzemem la vostra informació personal, de conformitat amb la legislació aplicable, en la mesura que la necessitem, a fi de poder utilitzar-la segons la finalitat per a la qual va ser recollida, i segons la base jurídica del seu tractament.

 

Conservarem la vostra informació personal mentre estigueu registrats com a usuaris dels nostres serveis, mentre existeixi una relació contractual i/o comercial, o mentre no exerciu el vostre dret de supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de les vostres dades (per a més informació, vegeu l’apartat sobre els vostres drets). En aquests casos, conservarem la informació degudament

bloquejada, sense fer-ne cap ús, mentre pugui ser necessària per a l’exercici o la defensa de reclamacions o pugui derivar-se algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del tractament de les vostres dades, que hagi de ser atesa i per a la qual sigui necessari recuperar-la.

També podem conservar les vostres dades personals durant un temps addicional raonable per facilitar la resposta a consultes, sol·licituds o queixes que pugueu adreçar-nos posteriorment.

 

IV.- Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades personals?

 

La base legal per al tractament de les vostres dades és la normativa tributària (general, de facturació i la pròpia de cada tribut) i la normativa mercantil. Quant a la finalitat comercial, la base legal per al tractament de les dades és el consentiment explícit, que es pot retirar en qualsevol moment.

 

Tractem les vostres dades d’acord amb les bases legals legítimes i segons les finalitats específiques:

 

 • Per interès legítim:
 • Atendre les vostres consultes, peticions, suggeriments, notificacions d’error i queixes.
 • Millorar els serveis que us oferim.
 • A partir del vostre consentiment:
 • Promocionar i informar-vos de les activitats que duem a terme, productes i altres aspectes relacionats amb els serveis que oferim, mitjançant correus electrònics, el web, les xarxes socials i altres mecanismes.
 • Per relació contractual:
 • Gestionar les comandes de productes que feu a través de la botiga electrònica.
 • Gestionar els procediments de contractació i complir les obligacions derivades dels contractes que hagueu celebrat amb nosaltres.
 • Per motius legals:
 • Atendre les vostres sol·licituds d’informació pública.
 • Complir les obligacions derivades dels contractes que hagueu celebrat amb nosaltres.

 

V.- A quins destinataris es comunicaran les dades personals?

 

La major part de les dades que recollim resideixen en servidors segurs contractats. En alguns casos és necessari comunicar a terceres parts la informació que ens heu proporcionat, per poder prestar-vos el servei sol·licitat; per exemple, el lliurament de productes que adquiriu a través de la botiga electrònica.

 

També hi ha empreses que ens presten altres tipus de serveis, per exemple, de l’entorn de les tecnologies de la informació. Aquestes terceres parts només tenen accés a la informació personal que necessiten per dur a terme els seus serveis. Se’ls exigeix que mantinguin la confidencialitat respecte de les vostres dades i no poden utilitzar-les de cap altra forma que no sigui la que hem sol·licitat.

 

En tots els casos, assumim la responsabilitat per la informació personal que ens faciliteu i sol·licitem a aquelles empreses amb què compartim les vostres dades que apliquin el mateix grau de protecció que nosaltres.

 

Així mateix, la vostra informació personal estarà a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats sorgides del tractament.

 

Les dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos previstos per la llei o quan ho hagueu consentit prèviament.

 

VI.- Quins són els vostres drets?

 

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si s’estan tractant dades personals que la concerneixen, o no.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
 • En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del Reglament General de Protecció de Dades, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades.
 • Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting.

 

VII.- Com podeu exercir els vostres drets?

 

 • Mitjançant un escrit dirigit a la següent adreça postal (adjuntant còpia del DNI): TURALCAT (Confederació del Turisme Rural i l’Agroturisme de Catalunya), c/ Església, 4, 25214 Estaràs.
 • Mitjançant un escrit dirigit a la següent adreça de correu electrònic: dades@catalunyarural.cat

 

VIII.- Quines vies de reclamació teniu disponibles?

 

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

S’informa que les dades poden ser utilitzades per a l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatius a altres serveis de la nostra empresa que puguin ser del seu interès. Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça registre@regalaturismerural.cat indicant a l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ“.