Projecte EPirEMed

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

El proyecto EPIREMED ha sido cofinanciado al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Interreg V-A España, Francia, Andorra (POCTEFA 2014-2020). El objetivo de POCTEFA es reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza España-FranciaAndorra. Su ayuda se concentra en el desarrollo de actividades económicas, sociales y medioambientales transfronterizas a través de estrategias conjuntas a favor del desarrollo territorial sostenible.

 

TURALCAT (Confederació del Turisme Rural i l’Agroturisme de Catalunya) participa en el projecte europeu EPirEMed “Experiències Pirenenques, Emocions Mediterrànies”, que té per objectiu principal avançar en la integració turística transfronterera del territori del Pirineu oriental, facilitant la cooperació entre la vessant meridional catalana i la septentrional francesa.

Mitjançant la col·laboració de les principals entitats públiques i privades dedicades a la promoció i ordenació de l’oferta turística d’aquesta regió transfronterera, s’està desenvolupant una nova estratègia de visibilització, desenvolupament de l’oferta i màrqueting per a productes de turisme rural sostenible. Per això, s’estan preparant noves rutes i productes turístics transfronterers i s’ha dissenyat una potent campanya de promoció.

El conjunt de socis catalans i francesos que participen en el projecte EPirEMed són:

 

Aquest projecte està cofinançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) mitjançant el Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). L’objectiu del POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. Contribueixen a finançar projectes destinats a potenciar les activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres, a través d’estratègies orientades a un desenvolupament territorial sostenible.

 

 

Podeu trobar més informació sobre el projecte EPirEMed “Experiències Pirenenques, Emocions Mediterrànies” dins la pàgina web promocional del projecte: https://www.epiremed.eu