Projecte EPirEMed

 

 

TURALCAT (Confederació del Turisme Rural i l’Agroturisme de Catalunya) participa en el projecte EPirEMed que té per objectiu principal avançar en la integració turística transfronterera del territori del Pirineu oriental, facilitant la cooperació entre la vessant meridional catalana i la septentrional francesa.

Mitjançant la col·laboració de les principals entitats públiques i privades de la regió en promoció i gestió turística, s’està desenvolupant una nova estratègia de visibilització, desenvolupament d’oferta i màrqueting per a productes de turisme rural i de muntanya. Per això, s’estan preparant nous productes turístics conjunts; es treballa en una homologació dels criteris de visibilitat i qualitat de l’oferta turística per a aquests sectors; i es dissenya una campanya unificada de comercialització i promoció.

EpirMed selecciona l’oferta en base a dues prioritats: oferta sostenible i no-estacionalitat, vinculant el turisme rural (clau per a una estratègia socialment sostenible) amb alternatives de transport sostenible, i impulsant també nous productes de turisme transfronterer emblemàtics, com el tren transpirinenc Barcelona -Tolosa.

Els socis catalans i francesos que participen en el projecte EPirEMed són:

 

El projecte EPirEMed compta amb un pressupost global de més de 1,4 milions d’euros i anirà desenvolupant el seu programa d’actuacions fins l’estiu del 2021.

Aquest projecte està cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) mitjançant el Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). L’objectiu del POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. La seva ajuda es concentra en el desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres a través d’estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible.