Missió del projecte

 

 

 

L’objectiu d’aquest portal és apropar al conjunt dels ciutadans la gran oferta de productes agroalimentaris i de serveis turístics que ofereix la Catalunya rural. Amb aquesta acció pretenem contribuir a dinamitzar la Catalunya Rural i aportar un nou granet de sorra per ajudar a pal·liar els grans dèficits que pateixen les àrees rurals catalanes.

 

 

[hr] [columns] [span4]

Desenvolupament rural

La Catalunya Rural, com la major part de les zones rurals d’Europa, té unes problemàtiques intrínseques que cal contribuir a minimitzar perquè cal mantenir l’equilibri territorial.

Amb el suport dels consumidors i turistes catalans, aquest projecte de promoció conjunta de productes i serveis rurals podrà contribuir a dinamitzar l’economia de les àrees rurals catalanes:

  • A reduir el despoblament
  • A fer viables les petites produccions agropecuàries familiars
  • A crear ocupació per als joves i evitar que hagin d’emigrar a les ciutats
  • A facilitar la incorporació de la dona al mercat de treball rural
  • A fomentar la creació de productes agroalimentaris de qualitat
  • A rehabilitar el patrimoni arquitectònic rural
[/span4][span4]

Xarxa de microempreses rurals

Totes les empreses de productes agroalimentaris que consten en aquest portal són els nostres partners en aquest projecte comú. Tots són microempreses de productes agroalimentaris que fan venda de proximitat i allotjaments rurals autèntics i legalitzats.

Incloem també ofertes d’activitats culturals organitzades per entitats i altres activitats complementàries com agrobotigues, obradors, restaurants, etc.

Aquest portal es troba en una fase molt inicial. L’estem fent créixer entre molts agents col·laboradors per tal d’apropar als ciutadans una àmplia oferta rural.

[/span4][span4]

Sense ànim de lucre

Aquest portal està gestionat per TURALCAT, la Confederació del Turisme Rural i l’Agroturisme de Catalunya. Som una entitat sense ànim de lucre, que tenim entre els nostres objectius estatutaris contribuir a desenvolupar el medi rural català.

Per donar compliment a aquest objectiu hem iniciat, amb el suport del Departament d’Agricultura, aquesta iniciativa: posar a l’abast dels catalans l’atractiva oferta de productes de proximitat i serveis d’allotjament rural que ofereixen les àrees rurals catalanes.

Aquest portal no genera cap comissió pels productes i serveis que es puguin vendre. Sols demana la col·laboració de les empreses participants per cobrir les despeses de manteniment.

[/span4][/columns]